Samen een boekje lezen met je kind is leuk en leerzaam!
Met kinderboeken kun je kinderen leren omgaan met hun emoties en angsten, hun fantasie stimuleren, hun inzicht geven in eigen doen en laten, hun de verhoudingen tussen mensen leren kennen, hun het verschil tussen goed en kwaad leren zien. Daarnaast schept een boek een hechte band tussen ouder en kind.

In het nieuwe programma Kindergebaren Spelend Wijs maken we veel gebruik van de kinderboeken van de uitgeverij Clavis. De boeken die tijdens de lessen centraal staan, zijn eveneens bij ons te bestellen, zodat je ook thuis verder kan met het verhaal. Want kinderen kunnen er vaak geen genoeg van krijgen en vinden het heerlijk om naar een verhaal te luisteren dat ze herkennen. Op een gegeven moment kunnen ze vaak zelf de zinnetjes afmaken.

Clavis Uitgeverij is geen educatieve uitgeverij, maar we weten intussen uit de vele reacties die ze uit het onderwijs krijgen dat veel van deze boeken een vast plekje hebben gekregen in de klas of in het kinderdagverblijf. Ook het programma BoekStart maakt veel gebruik van de boeken van Clavis. Met de filosofie waarmee Clavis Uitgeverij boeken uitgeeft, zijn er vanzelfsprekend veel aanknopingspunten met de onderwijspraktijk. “Wij geloven namelijk dat de wereld van morgen er zal uitzien zoals de kinderen er vandaag over dromen. Daarom zijn we erg bekommerd over het welzijn van kinderen en zijn de boeken die bij Clavis Uitgeverij verschijnen pedagogisch ondersteunend.”

In de boeken worden thema’s aangereikt, taalkennis wordt aangescherpt en verhalen komen tot leven. Zeker wanneer je de verhalen ondersteund met gebaren!
Kinderboeken blijken een goed hulpmiddel te zijn om bij tal van opvoedkundige gelegenheden te worden gebruikt.
Bron: Clavis Uitgeverij

Wij geven je graag tips om met onze boeken aan de slag te gaan thuis in het kinderdagverblijf of in de klas. Veel plezier gewenst!

Delen
Facebooktwitterpinterestlinkedin