Kindergebaren cursus

Voor ouder en kind

  • Bestemd voor ouders met kinderen tussen de 1,5 en de 4 jaar
  • Tijd: 09:30 – 10:15 uur
  • Dag: dinsdag en vrijdag
  • Kosten: €90,00
  • Trainer: Indra de Bree – van der Meer, (kindercoachingspelendwijs@outlook.com)

Wat is kindergebaren Spelend Wijs
(for english click here)
Kindergebaren Spelend Wijs is een nieuw programma voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Het doel is om kinderen aan de hand te nemen, zodat ze zelf hun eigen talenten en kwaliteiten ontdekken en leren initiatief te nemen, met elkaar te communiceren en samen te werken. Tijdens het programma staan zes ontwikkelingsgebieden centraal.

Spraak en taal                              Sociaal-emotioneel
Motoriek                                      
Ordenen en rekenen
Aandacht en concentratie           Zintuiglijke waarneming

Spelenderwijs worden de verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd, door middel van verhaaltjes, spelletjes, liedjes en met behulp van gebarentaal. Het uitgangspunt van het programma is dat kinderen veel sneller leren als je de taal ondersteunt met gebaren.

Het programma Kindergebaren is een mooie aanvulling op de voor- en vroegschoolse educatie programma’s (VVE)  die veel gebruikt worden in kinderopvang.

Waarom Kindergebaren?

Ter voorbereiding op de basisschool gaan kinderen meestal naar een peuterspeelzaal of naar de kinderopvang. De laatste jaren is het aantal peuterspeelzalen afgenomen en zijn bovendien de kosten voor kinderopvang erg gestegen.  Steeds meer kinderen  blijven daarom gewoon thuis tot ze naar groep 1 van de basisschool kunnen. Voor jonge kinderen met een risico op een (taal-)achterstand worden er Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma’s (VVE’s) aangeboden. Kinderen worden graag uitgedaagd om nieuwe dingen te leren op school, maar ook in de thuissituatie. Zo is het idee ontstaan om een programma te ontwikkelen dat ouders en verzorgers ondersteunt en stimuleert bij het uitdagen van het kind en  het voorbereiden op de basisschool.

Tijdens de kindergebaren cursus wordt er met thema’s gewerkt die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Rondom dit thema worden spelactiviteiten aangeboden ter stimulering van een brede ontwikkeling.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • bewegingsspelletjes
  • activiteiten met verhalen
  • liedjes en vertelspelletjes
  • constructief spel met verschillende materialen
  • activiteiten uit de dagelijkse routines zoals aan- uitkleden, samen eten, opruimen

Tijdens de spelactiviteiten komen de woorden en gebaren steeds terug in verschillende situaties en diverse verbanden, waardoor kinderen die beter kunnen begrijpen en onthouden.

Voor meer informatie of aanmelden voor een cursus klik hier